Onze huisregels

Onze huisregels

Meldt uw aanwezigheid

Balie HAP

Op de huisartsenpost meldt u zich direct bij binnenkomst aan de balie. De triagist vraagt uw gegevens en of u de laatste drie maanden in een buitenlands ziekenhuis bent geweest.
Eventueel volgt een fysieke beoordeling. Vervolgens kunt u plaatsnemen in de wachtkamer.

Bij de Spoedzorg/Spoedpost werken huisartsen, triagisten, verpleegkundigen en specialisten samen. Afhankelijk van uw klacht wordt u door een van deze deskundigen geholpen.

Soms kan het gebeuren dat patiënten die later zijn binnengekomen eerder aan de beurt zijn, omdat dit medisch gezien noodzakelijk is.

U komt zonder afspraak?

De Huisartsenpost werkt op telefonische afspraak. Indien u zonder afspraak naar de huisartsenpost komt, wordt er een inschatting van de klacht gemaakt. De aard van uw klachten bepaalt met welke prioriteit u gezien wordt en door welke zorgverlener. Het kan ook voorkomen dat u een zelfzorgadvies krijgt. De triagist is opgeleid om dit te beoordelen.