Onze werkwijze

De Huisartsenpost is buiten kantooruren geopend en bedoeld voor dringende klachten die niet tot de eerstvolgende werkdag van uw eigen huisarts kunnen wachten. Als u dringend medische zorg nodig heeft, neem dan eerst telefonisch contact op met de Huisartsenpost in uw omgeving:

Huisartsenpost Zaanstreek:  075 – 65 33 000

Huisartsenpost Waterland:   0299 – 31 32 33

Voor langdurig bestaande klachten die verergeren en voor herhaalrecepten kunt u niet bij de Huisartsenpost terecht, maar bij uw eigen huisarts.


Verkoudheid? (Subs UK) from InEen on Vimeo.

Wie krijgt u aan de telefoon bij de Huisartsenpost?

De telefoon wordt aangenomen door een triagist.
Zij is speciaal opgeleid om uw klachten te beoordelen en te bepalen welke zorg u of degene voor wie u belt nodig heeft en op welke termijn.
Zij vraagt u bepaalde gegevens die nodig zijn voor een goede behandeling en voor de juiste administratieve verwerking. Zorg dat u deze gegevens bij de hand heeft.
Als u voor een ander belt, zorg dan dat u bij deze persoon aanwezig bent.

Welke gegevens hebben wij nodig?

Zorg ervoor dat u, voordat u belt, de volgende gegevens klaar heeft liggen. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor een verder verloop van uw hulpvraag.

  • Naam en voorletters, geboortedatum en adres
  • Burger Service Nummer (BSN)
  • Het telefoonnummer en de locatie van waar u belt
  • De naam van uw eigen huisarts
  • Uw medische voorgeschiedenis
  • Uw medicijngebruik en zo nodig de temperatuur
  • Een geldig legitimatiebewijs
  • Uw verzekeringsgegevens (zorgverzekeraar en polisnummer)