Tarieven

Aan een telefonisch consult, een bezoek aan de huisartsenpost of visite zijn kosten verbonden.
Deze kosten worden rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd als wij uw verzekeringsgegevens hebben. Spoedeisende huisartsenzorg valt onder de basisverzekering en komt niet ten laste van uw eigen risico.
In geval wij niet beschikken over uw verzekeringsgegevens, krijgt u van ons een rekening toegestuurd.
Deze betaalt u rechtstreeks aan de huisartsenpost en declareert u vervolgens zelf bij uw zorgverzekeraar.
Een andere mogelijkheid is om de verzekeringsgegevens alsnog aan ons door te geven via info@huisartsenposten.nl zodat wij rechtstreeks de declaratie bij de zorgverzekeraar voor u in orde kunnen maken.

Wordt u doorverwezen bijvoorbeeld naar het ziekenhuis voor opname of een behandeling op de Spoed Eisende Hulp dan komen deze kosten wel ten laste van het eigen risico.
Ook de kosten van ambulancevervoer, medicatie en van (vervolg)onderzoek (buiten de huisartsenpost) gaan ten koste van het eigen risico.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan een urinekweek of een röntgenfoto.

Tarieven

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft per 1 april 2021  nieuwe tarieven vastgesteld.

De tarieven zijn als volgt:

  • consult € 179,69
  • visite € 269,53
  • telefonisch consult € 35,00