Uw gegevens

Uw gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld en vallen onder het medisch beroepsgeheim. 

De gegevens die u in het telefoongesprek doorgeeft worden in een elektronisch dossier op de Huisartsenpost opgeslagen. Alle medische gegevens vallen onder het medisch beroepsgeheim en zijn alleen toegankelijk voor degenen die meewerken aan uw behandeling. Uw administratieve gegevens, zoals adres en verzekeringsgegevens, worden net zo vertrouwelijk behandeld en alleen voor administratieve doeleinden gebruikt, zoals correspondentie met u of uw zorgverzekeraar.

Inzage in uw gegevens kan zowel voor uw huisarts als de waarnemer (tijdens vakanties en diensten op de Huisartsenpost) nuttig en belangrijk zijn. Dat maakt duidelijk welke belangrijke ziektes u heeft, welke allergieën, welke medicatie u gebruikt en wat er eventueel in de voorafgaande weken gebeurd is.

Recept

Spreekkamer

De huisarts kan u een recept meegeven voor de apotheek. De Huisartsenpost heeft geen medicatie in huis.
De dienstdoende apotheek in Zaandam is de Zaanapotheek, deze bevindt zich aan de Zorgboulevard bij het Zaans Medisch centrum. Zie ook: Zaanapotheek

De dienstdoende apotheek in Purmerend is de 24-uurs apotheek. Deze bevindt zich in de centrale hal van het Dijklanderziekenhuis: 24-uurs apotheek
Kosten voor medicatie gaan ten laste van het eigen risico.

Wanneer komt de huisarts naar u toe?

Als er sprake is van een ernstig gezondheidsprobleem waarbij vervoer van de patiënt medisch gezien niet verantwoord is, dan komt de huisarts naar u toe. De huisarts beschikt over een speciaal toegeruste en herkenbare auto met een chauffeur die de huisarts ook kan assisteren.

Het telefoongesprek met de triagist of de huisarts wordt digitaal opgenomen en bewaard. Mocht het in een later stadium tot een klacht komen, dan kan het gesprek teruggehaald en beoordeeld worden. De vastgelegde gesprekken worden uiterst vertrouwelijk behandeld en vallen onder het medisch beroepsgeheim en de privacywet.
Uw huisarts ontvangt op de eerstvolgende werkdag een rapport over uw bezoek aan de Huisartsenpost. Hierin staat uw klacht en behandeling beschreven.
Door middel van camera’s wordt toezicht gehouden op veiligheid van bezoekers en medewerkers. De beelden van de camera’s worden vastgelegd en bij een normale gang van zaken binnen een week gewist. Bij incidenten worden de beelden gebruikt om de gang van zaken te kunnen terugzien. De beelden kunnen daarvoor worden overgedragen aan daartoe bevoegde instanties. De gegevens worden vertrouwelijk behandeld volgens wet- en regelgeving over de privacy.