Veelgestelde vragen

Bel ik 112 of de huisarts?

Als u denkt dat u - of iemand in uw omgeving - in een acute, levensbedreigende situatie verkeert, kunt u via het alarmnummer 112 rechtstreeks een ambulance bellen. U belt 112 bijvoorbeeld bij een ongeluk met gewonden of als er iemand in elkaar zakt of dreigt te verdrinken. Bel 112 in ieder geval bij acute hartklachten. 112 is niet bedoeld voor het bespreken van gezondheidsklachten die niet acuut of niet levensbedreigend zijn.

Huisarts

Als er geen sprake is van een levenbedreigende situatie, maar hebt u het idee dat wel op korte termijn een dokter naar uw medische klachten moet kijken, dan belt u buiten de gewone praktijktijden van uw huisarts met de huisartsenpost. De triagist van de huisartsenpost bepaalt dan in overleg met u welke hulp noodzakelijk is. Dan kan een zelfzorg-advies zijn, of een verwijzing naar het spreekuur van de eigen huisarts, maar ook een afspraak op de huisartsenpost, waar de huisarts de patiënt kan onderzoeken. En in sommige gevallen ook een afspraak voor een (spoed) visite door de visiterijdende huisarts. Eventueel kan zelfs door de triagist in overleg met een huisarts alsnog besloten worden een ambulance naar u toe te sturen. Als dat zo is, dan zal de triagist zelf de ambulance bellen, u hoeft daar dan niets meer voor te doen.

Wanneer kan ik de huisartsenpost bellen?

De Huisartsenpost  is er voor huisartsenzorg tijdens de avond, in de nacht, in het weekeinde en op feestdagen.

Als er geen sprake is van een levensbedreigende situatie, maar u hebt het idee dat wel op korte termijn een dokter naar uw medische klachten moet kijken, dan belt u buiten de gewone praktijktijden van uw huisarts met de huisartsenpost. De triagist van de huisartsenpost bepaalt dan in overleg met u welke hulp noodzakelijk is. Dat kan een zelfzorgadvies zijn, of een verwijzing naar het spreekuur van de eigen huisarts, maar ook een afspraak op de huisartsenpost, waar de huisarts de patiënt kan onderzoeken. En in sommige gevallen ook een afspraak voor een (spoed)visite door de visiterijdende huisarts. Eventueel kan zelfs door de triagist in overleg met een huisarts alsnog besloten worden een ambulance naar u toe te sturen. Als dat zo is, dan zal de triagist zelf de ambulance bellen, u hoeft daar dan niets meer voor te doen.

Waarom een Huisartsenpost, en tref ik daar ook mijn eigen huisarts?

Uw eigen huisartsenpraktijk is geopend tijdens kantooruren. Als u buiten deze tijden dringend huisartsenzorg nodig heeft, kunt u gebruik maken van de Huisartsenpost.
De kans dat u op de huisartsenpost uw eigen huisarts treft, is klein. Op de huisartsenposten werken meer dan 140 artsen uit de regio Zaanstreek en Waterland. Zij doen bij toerbeurt dienst.

Waarom moet ik eerst telefonisch een afspraak maken?

De huisartsenpost verleent spoedeisende hulp. Om te beoordelen wat de mate van spoed is, stelt de triagist een aantal vragen over uw medische klachten. Pas dan kan de triagist vaststellen welke hulp nodig is. Bovendien kan de triagist op deze manier de afspraken inplannen, waardoor u niet onnodig lang hoeft te wachten als u naar de post komt.

Ik heb een afspraak op een vastgestelde tijd, toch moet ik wachten. Hoe kan dat?

Uw afspraak wordt aan de telefoon ingepland in de agenda. Toch kan het voorkomen dat u moet wachten omdat consulten uit kunnen lopen of omdat er heel acute hulpvragen tussendoor komen. Vooral op zaterdag is het vaak erg druk en kan de wachttijd oplopen. De triagist kan meestal wel inschatten wat de wachttijd is.

Is er een apotheek op de Huisartsenpost?

De Huisartsenpost heeft geen medicatie in huis.
De dienstdoende apotheek in Zaandam is de Zaanapotheek, deze bevindt zich aan de Zorgboulevard bij het Zaans Medisch Centrum. Zie ook: Zaanapotheek
De dienstdoende apotheek in Purmerend is de 24-uurs apotheek. Deze bevindt zich in de centrale hal van het Dijklanderziekenhuis: 24-uurs apotheek Waterland
Kosten voor medicatie gaan ten laste van uw eigen risico.

Mijn medicijnen zijn op. Kan ik via de Huisartsenpost een herhalingsrecept krijgen?

Normaal gesproken vraagt u een herhalingsrecept bij uw eigen huisarts aan. In dringende gevallen kan de dienstdoende huisarts op de post een herhalingsrecept voorschrijven. U krijgt dan een overbruggingsrecept, zodat u voldoende medicijnen heeft totdat uw eigen huisarts weer spreekuur heeft.

Ik heb geen vervoer, kan de dokter naar mij toekomen?

Alleen als het om medische redenen niet mogelijk is naar de post te komen, komt de dienstdoende huisarts bij u thuis. 'Geen vervoer hebben' is geen reden voor de dienstdoende arts om te gaan rijden. U dient zelf voor vervoer te zorgen naar de huisartsenpost.

Wanneer komt de huisarts naar u toe?

Indien een bezoek aan de huisartsenpost medisch gezien niet verantwoord is, wordt met u een huisbezoek afgesproken. In de speciale dienstauto met chauffeur staat de huisarts in verbinding met de huisartsenpost. Zo nodig kan de arts contact opnemen met andere zorgverleners, zoals de ambulancedienst. De chauffeur is opgeleid tot visite-assistent en zal de huisarts in voorkomende gevallen assisteren bij medisch technische handelingen.

Moet ik betalen voor contact met de Huisartsenpost?

Aan een telefonisch consult, een bezoek aan de huisartsenpost of visite zijn kosten verbonden. Deze kosten worden rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd als wij uw verzekeringsgegevens hebben. Spoedeisende huisartsenzorg valt onder de basisverzekering en komt niet ten laste van uw eigen risico.  Als u geen zorgverzekering heeft, kunt u de kosten voor een consult, contant of per pin betalen op de Huisartsenpost. U krijgt altijd een betalingsbewijs overhandigd.

Wordt u doorverwezen bijvoorbeeld naar het ziekenhuis voor opname of een behandeling op de Spoed Eisende Hulp dan komen deze kosten wel ten laste van het eigen risico. Ook de kosten van ambulancevervoer, medicatie en van (vervolg)onderzoek (buiten de huisartsenpost) gaan ten koste van het eigen risico. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een urinekweek of een röntgenfoto.

Ik heb alleen de triagist gesproken en krijg toch een rekening. Is dit juist?

Ja. De triagist handelt onder verantwoordelijkheid van de dienstdoende huisarts. Alle adviezen worden door de arts gecontroleerd en beoordeeld. Van iedere hulpvraag wordt een registratie voor het medisch dossier van de eigen huisarts gemaakt. Als we spreken over een telefonisch consult is het dus niet noodzakelijk dat u een huisarts gesproken heeft.

Neemt de huisartsenpost ook telefoongesprekken op?

Het telefoongesprek met de triagist of de huisarts wordt digitaal opgenomen en bewaard. Mocht het in een later stadium tot een klacht komen, dan kan het gesprek teruggehaald en beoordeeld worden. Ook kunnen opnames van gesprekken gebruikt worden voor deskundigheidsbevordering van onze medewerkers. De vastgelegde gesprekken worden uiterst vertrouwelijk behandeld en vallen onder het medisch beroepsgeheim en de privacywet.